Mzkg-002


Piano-Uta / Shintaro Aoki
creative commons licenses

Title Time / File Size
1. Anatano Kokorono Irowo
- 2010 Rec ver
05:05 / - Mb
2. Mirai no Kaze - 2011 Rec ver 03:38 / - Mb
3. Futari no Kizuna - 2010 Rec ver 04:49 / - Mb
4. Yumeno Tudukino Rurihakobe
03:19 / - Mb
5. Kokoro Irono Uta - 2011 Rec ver 06:39 / - Mb
6. Kokoroni Utaga Todoitara
- 2010 Rec ver
02:47 / - Mb
7. Sorani Todoku Uta(Faraway Song) 04:50 / - Mb
8. Aoi Sora - Midorino Hisui 05:18 / - Mb
-.
Total Download - / 45.3 MbIllustration : Toshiharu Shirakaba